The Nutcracker_Dancers (front row, from left) Erica Wang, Zhang Xuening_Photography Mak Cheong Wai